Program do głosowania

Głosowania tajne na walnych zgromadzeniach

Tło projektu

Projekt został stworzony na zlecenie firmy. Zebrania walne choć przeprowadzane raz w roku, mają duże znaczenie dla funkcjonowania spółki. Program ma za zadanie ułatwić przebieg takiego zebrania i w szybki sposób zaprezentować dane firmie.

Wyzwania i wymagania

Największym wyzwaniem jest tak dobrać i przechowywać numery kart w celu walidacji, aby nikt nie mógł zagłosować dwa razy, zmienić swojego głosu lub zagłosować nieważną już kartą do głosowania.

Wymagania są dwa. Głosowanie ma być tajne i całość ma odbywać się za pomocą skanowania kodów kreskowych przez czytnik.

Jak działa program?

Każdy użytkownik przy wejściu na spotkanie dostaje kartę, która w momencie odbioru zostaje zarejestrowana w systemie. Podczas głosowania administrator wypełnia dwa pola odpowiadając na pytania: W jakiej sprawie głosujemy? Na kogo głosujemy?

Po zatwierdzeniu uczestnicy przystępują do głosowania podkładając swoje karty pod czytnik - oddając głos:

Na końcu podchodzi członek komisji i w specjalny sposób zatrzymuje głosowanie. Po zatrzymaniu głosowania drukuje się dokument z wynikami głosowania.

Używane technologie

Do wykonania projektu jako bazowego języka programowania użyłem język Python, ale znalazło się też miejsce na poniższe technologie:

Wnioski

Zaczęło się od konceptu i konsolowej aplikacji, skończyło się na profesjonalnie wyglądającym panelu do głosowania. Wniosek z tego taki, że warto rozwijać swoje projekty niezależnie od tego jak wyglądają, liczy się zachowana w nich logika i mechanika działania, na drugim miejscu stoi wygląd i estetyka wykonania - choć i ta jest ważna.

Marcin "MarcinzNS" Kondeusz

Szukasz osoby chętnej do współpracy, która zbuduje Twoją stronę internetową, dostarczy oprogramowanie lub przeprowadzi kurs z zakresu programowania lub IT? Skontaktuj się ze mną przez pocztę email marcin.kondeusz@gmail.com lub skorzystaj z formularza na stronie kontaktowej.
Jeżeli wolisz luźniejszą rozmowę to napisz do mnie na Messenger.